Separáčik - Krok za krokom k Zelenej škole

Separáčik – Krok za krokom k Zelenej škole

Divadelný svet

 

      Kde bolo, tam bolo, bola jedna krajina, ktorú obklopovali dva lesy ŠPINKA a SEPARKO. Každý les bol iný. V jednom zvieratká separovali odpadky, ako to robia slušní ľudia. Preto sa tento lesík volal SEPARKO. So zvieratkami tu žili aj traja kamaráti – PAPIERKO, SKIELKO a PETKO. Druhý les mal meno ŠPINKA, lebo sa v ňom neseparovalo ani nerecyklovalo. Tu zvieratká nemali poriadok a všetok odpad hádzali do KOMKA.

      Presne týmito slovami sa dňa 28.októbra ZŠ Pavla Horova premenila na zaujímavý lesný svet. V rámci projektu Zelenej školy sa žiaci z druhého stupňa rozhodli pripraviť divadelné predstavenie pre tých najmenších na tému separácia odpadu.

       A tak sa škola premenila na lesík Špinka a lesík Separko. V lesíku Špinka žili vlci a líšky, ktorí odpad netriedili, a preto sa im hromadil. Lesík Separko predstavovali žabky a ježkovi, ktorí odpad separovali, a tak žili v čistom a zdravom prostredí. Obyvatelia Separka sa rozhodli pomôcť svojím lesným kamarátom a nastolili tak aj v Špinke poriadok.

      Žiaci prvého stupňa tak hranou formou pochopili potrebu triedenia odpadu, ba navyše si to mohli aj priamo vyskúšať. Od tejto chvíle Horováci, malí aj veľkí, separujú odpad a prispievajú tak k ochrane životného prostredia. 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Katarína Rabajdová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre