Deň Zelených škol u Horovákov

Deň Zelených škôl u Horovákov

 

Základná škola na Ulici P. Horova 16 pokračuje na ceste k Zelenej škole aj tento školský rok, jej prioritnou témou je  téma „ODPAD“.

Keďže dňa 22.4.2016 bol Deň Zeme, žiaci pod vedením pedagógov v týždni od 18.4. do 22. 4. 2016 zrealizovali viaceré aktivity, ktorými sa snažili znížiť množstvo odpadových surovín a eliminovať tak negatívne dopady na našu planétu Zem.

Naši najmladší žiaci sa hravou formou naučili niečo nové o našej Zemi, vyčistili od odpadov všetky trávnaté plochy v okolí našej školy. Naučili sa separovať odpad. V zábavných aktivitách žiaci zistili,  že plasty patria do žltého kontajnera, papier do modrého a sklo do zeleného kontajnera. Farebné kontajnery máme v každej triede aj na chodbách. Dozvedeli sa aj o možnosti recyklovania odpadu. Už vedia, že odpadové suroviny nemusíme hneď vyhodiť, ale môžeme z nich vyrobiť niečo pekné, čo skrášli priestory našej školy. Počas predchádzajúcich dní žiaci odpadové suroviny nevyhadzovali, ale čistili a pripravovali ich na Tvorivé recyklodielne.

Recyklodielne sa uskutočnili v našej škole dňa 21. 4. 2016 v dopoludňajších hodinách, kde pri tvorení  jarných výtvorov naším mladším žiakom prišli na pomoc ich starší spolužiaci. Deti z 1. A triedy vyrobili z roliek od toaletného papiera a vrchnáčikov a z umelohmotných fliaš malé včielky a deti z     1. B triedy vyrobili lienky z kartónov od vajíčok. Žabky, vrtuľník, robota z PET fliaš zhotovili žiaci z                 2. A triedy a tulipány, lienky, slimáka zhotovili žiaci z 2. B triedy, na ich výrobu použili rolky z toaletného papiera a PET fľaše. Deti z 3. A triedy vyrobili pavúkov, mimonikov z roliek od toaletného papiera a žabky z PET fliaš. Žiaci z 3. B triedy sa pohrali s plechovkami, z ktorých povystrihovali panáčikov „Plecháčikov“. Štvrtáci z kartónov od vajíčok vyrobili krokodílov. Žiaci z vyšších ročníkov najskôr pomohli mladším spolužiakom pri ich tvorbe a potom sa snažili aj oni vyrobiť kreatívne výtvory: biozáhradka (5. A), hady a lekná (5. B), obrovský krokodíl ( 6. A), veľké včely (7.A), slnko        (8. A), robot (8.B), poster ku Dňu Zeme (9. A). Na druhý deň 22. 4. 2016 pripravili z vytvorených výrobkov pani učiteľky spolu so žiakmi krásnu jarnú výstavu. Zároveň sme vyhodnotili súťaž o najkreatívnejšie výtvory Recyklodielne. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci z 2. B a 6. A triedy, na druhom mieste sa umiestnili triedy 4. A a 8. A, na treťom mieste sa umiestnili žiaci  z 1. A a 5. B triedy.

Do vyzdobenej školy sme pozvali rodičov aj starých rodičov, deti  z materských škôl, aby mali možnosť  pozrieť si čo naši šikovní „Horováci“ dokázali vytvoriť z nepotrebného odpadu.

Tieto aktivity prebiehali v rámci Projektového vyučovania ku Dňu Zeme, čím sme sa zapojili do výzvy Dňa Zelených škôl, ktorú vyhlásila CEEV Živica.

                Všetkým, ktorí nám s uskutočnením našej EKOLOGICKEJ akcie pomohli touto cestou ďakujeme.

 

 

 

Mgr. Ingrid Jančiarová a Mgr. Ivana Kralovičová

 

 

 

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Katarína Rabajdová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre