Rozprávali sme sa s . . .

Rozhovor s Mgr. Ingrid Jančiarovou