O NÁS

Základná škola Pavla Horova poskytuje základné vzdelanie v teritóriu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu a športovú prípravu. Po dlhšej odmlke sa ZŠ Pavla Horova rozhodla vydávať školský časopis s názvom Horovinky. Jesenné číslo už uzrelo svetlo sveta. A tak Vám Horovinky prinášajú základné informácie o škole, o jej dianí, o akciách, súťažiach a projektoch. Časopis je venovaný aj projektu Zelená škola.