EKO kvíz

1. Prečo separujeme odpad?                                                                                  
a.) kvôli pani učiteľkám                                                                                
b.) aby sme chránili naše životné prostredie                                                    
c.) z dobrej nálady
                                                                                        
2.) Koľko je košov na separovanie?  
a.) 5
b.) 4
c.) 3
 
3. Do koša akej farby hádžeme plast?                                                         
a.) do modrého                                                                                           
b.) do žltého                                                                                                  
c.) do zeleného                                                                                              
 
4. Čo je separácia? 
a.) trhanie kvetov
b.) triedenie odpadu 
c.) pílenie dreva
 
5. Čo je recyklácia?                                                                                     
a.) resetovanie počítača                                                                                
b.) spôsob recitácie                                                                                      
c.) opätovné využitie už použitých materiálov
 
6. Kde hádžeme odpad?        
a.) na zem
b.) do koša
c.) do rieky                                          
 
7. Čo je to kontajner?                                                                                  
a.) krabica                                                                                                    
b.) veľká kovová alebo plastová nádoba                                                           
c.) krb                                                                                                           
 
8. Do koša akej farby hádžeme sklenené fľaše? 
a.) do žltého 
b.) do modrého 
c.) do zeleného 
 
9. Papier hádžeme do koša farby ...                                                             
a.) modrej                                                                                                      
b.) zelenej                                                                                                   
c.) žltej                                                                                                           
 
10. Kontajner nám slúži  .... 
a.) na kamene 
b.) na odpadky 
c.) na trávu 
 
Vyhodnotenie: 
10 - 9  = SI BYSTRÁ HLAVIČKA 
   8 - 6 = SI MÚDRA HLAVIČKA  
   5 - 3 = SI HLAVIČKA 
   2 - 0 = MUSÍŠ PRIDAŤ ! 

 

Sofia Plassová 3.A
Správne odpovede: 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B, 7B, 8C, 9A, 10B
 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Katarína Rabajdová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre